شما دعوتید به میهمانی یک سالگی اکسیر ایرانیان

 « أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِبَادِه »

«از جمله بندگان، آن کس پیش خدا محبوب تر است که برای بندگان سودمندتر است»   

بی ترديد صعود بر فراز قله های موفقيت، همتی بلند می طلبدكه جز با سخت كوشی و تلاش ميسر نمی شود...
و به راستی رونقی كه هم اكنون در كاشانه اكسير جاری است؛ جوشش زلال آن، از چشمه سار حضور ياران ديرينه ای نشأت می گيرد كه با انديشه و تخصص خود آغازگر تحولی عظيم در عرصه صنعت نفت شدند...
و اينک يک سال از آغاز مبارک شركت پتروپالايش اكسير ايرانيان سپری شده است...
قدمت يک سال كار و تلاش خستگی ناپذير، برگ زرينی بر افتخارات تاريخ هلدينگ پالايش اصفهان است كه صميمانه به يمن حضور سبز شما ، آئين سالگرد بالندگی آن را جشن می گيريم.
 

آرزومند شكوه پتروپالايش اكسير ايرانيان