اكسيـــــر ايـــرانيــــان
را بهتـر بشــناسيــم

شـــركت پـتـــروپـالايـش اكسيــر ايـرانيـان همـواره تـلاش نـموده از ظرفیــت، توانمندی و دانش بومی کشور در خدمت تولید، ساخت، اشتغال آفرینی و توسعه صنعت پالايشی کشور استفاده كند. صنعت پالايشی به‌عنوان یکی از بـخش‌های اصلـی صنــعت کشـور در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نفت، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و شرکت پتروپالایش اکسیر ایرانیان نيز به‌عنوان يكي از مجموعه‌های پالايشی كشور باهدف انجام پروژه‌های پایین‌دستی نفت سفيد به‌منظور استفاده بهینه از محصولات تولیدی هلدينگ پتروپالايش اصفهان فعاليت دارد تا همواره با ارتقاي کیفی محصولات تولیدی، مطابق با استانداردهای بین‌المللی و زیست‌محیطی و همچنین تبدیل این محصولات به‌ویژه نفت سفید به محصولات باارزش افزوده بيشتر، توسعه ملی صنعت نفت را به ارمغان آورد.

اعضای هیئت مدیره

علیرضا کاشانیان

رئیس هیئت مدیره

حسن پژوهش

نائب رئیس هیئت مدیره

لیلا جعفری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مصطفی نظری

عضو هیئت مدیره

سعید علائی

عضو هیئت مدیره