اکسیر پدیا
< همه موضوعات

اختصارات مهندسی عمران و سازه

اختصاراتمعادل انگليسيتوضيحات
AB Anchor Boltانکربولت (پيچ نگه­دارنده)
ACIAmerican Concrete Instituteموسسه بتن آمریکا
AISCAmerican Institute Of Steel Constructionموسسه آمریکایی ساخت و ساز فولادی
ASCEAmerican Society Of Civil Engineeringانجمن مهندسی عمران آمریکا
ASTMAmerican Standard Of Testing & Materialsاستاندارد مواد و تست آمریکا
ARCHArchitecturalمعماری
BEDDBasic Engineering Design Dataداده های طراحی مهندسی پایه
BLBattery Limitمرز واحد
BLDGBuildingساختمان
BMBench Markایستگاه مرجع نقشه برداری
CConstructionساخت و ساز و اجرا
CECivil Engineeringمهندسي عمران
CEMCementسیمان
CONCConcreteبتن
CICivil Engineering (General) Including Architecturalمهندسی عمران (عمومی) از جمله معماری
DWGDrawingطراحی
EEngineeringمهندسی
ELEVElevationارتفاع
ENEngineering And Designطراحی و مهندسی
EXCExcavateحفاری
EX.PExplosion Proofضد انفجار
GLGround Levelسطح زمين
GMGeneral Machineriesماشین­آلات عمومی
IGATIranian Gas Transferخط لوله گاز سراسري ايران
ISAInstrument Society of Americaانجمن سازه آمریکا
MHManholeمنهول
PProcurementتامين تجهيزات و مدیریت ساخت و ساز
SKSketchطرح اوليه
SSSteel Structureاسکلت فلزی
TOCTop Of Concreteبالای بتن
TOSTop Of Steelبالای فولاد
UGUnder Groundزیرزمینی
WHPWell Head Platformسكوي چاه نفت
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
error: Content is protected !!