اکسیر پدیا
< همه موضوعات

اصطلاحات پروژه

اصطلاحاتتوضیحات
مهندس کارگاهيمهندس يا گروه مهندسي که در کارگاه و به منظور اصلاح موارد طراحي نظارت بر امور ساخت و نصب حضور دارد.
HSE Officer/Manمأمور ايمني سايت که وظيفه چک کردن مواردي که ايمني کار را تأمين مي نمايند، را دارد. استفاده از پوشش مناسب کار، دريافت مجوز کار مناسب با نوع فعاليت نمونه هايي از اين موارد هستند.
Site Managerرييس سايت
Welderجوشکار
Test Workerمسئول گرفتن تست جوش
Riggerنفري که با علامتهاي مخصوص دست جهت حمل و جايگذاري بار را به راننده جرثقيل نشان مي دهد.
Fitterکسي که وظيفه هم خط کردن دو سر لوله براي انجام عمليات جوشکاري را داراست.
Guardنگهبان
Scaffoldingعمليات بستن داربست براي کار در ارتفاع
Excavatorبیل مکانیکی
Compactor Machineکومپکتور ماشینی
Compactor Manualکومپکتوردستی
Concrete Laboratoryآزمایشگاه بتن
Dump Truckکامیون کمپرسی
Craneجرثقـیل
Guillotine Machineدستگاه گیوتین
Bending Machine - Barدستگاه خم کن - میلگرد
Drilling Machineدستگاه حفاری
Vibrator ویبراتور
Supervisorسرپرست
Construction Manager / Deputyمدیر ساخت و ساز / معاون
Superintendentسرپرست
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
error: Content is protected !!